Geen doorstart voor theater M-Lab

De initiatiefnemers hadden een voorstel ingediend om opgenomen de worden door de Raad voor Cultuur in de Basis Infrastructuur voor cultuur. Helaas is gisteren duidelijk geworden dat het M-Lab hier niet tussen zit. Deze vierjarige subsidie zou het mogelijk maken dat M-Lab vanaf 2021 er weer structureel zou zijn voor al die (jonge) makers die een plek zoeken om zich te ontwikkelen in het schrijven van musical en om op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het genre.

M-Lab opende in 2007 haar deuren als productiehuis en theater. M-Lab, naar een idee van Joop en Janine van den Ende, werd in eerste instantie financieel gesteund door de VandenEnde Foundation en de gemeente Amsterdam en later ook door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De artistieke leiding was tot 1 juni 2011 in handen van Koen van Dijk, die van vele producties de regisseur en/of vertaler was. M-Lab moest in 2015 haar deuren sluiten als gevolg van de kaalslag in cultuursubsidie ten tijde van de financiële crisis.

Op de Facebook-pagina van het M-Lab is de volgende reactie te lezen:

Lieve achterban, we hebben er anderhalf jaar hard aan gewerkt en mede dankzij jullie steun hebben we vorig jaar een paar mooie momenten en evenementen kunnen realiseren. Dankzij jullie financiële steun hebben wij een goede subsidieaanvraag kunnen indienen. Maar helaas is vandaag bekend geworden dat de Raad voor Cultuur de minister van OCW heeft geadviseerd om M-Lab niet op te nemen in de BIS, de Basis Infrastructuur. Ondanks het vertrouwen dat de Raad heeft in de door ons beschreven methode en in het team dat de begeleiding coördineert. En ondanks dat de plannen van M-Lab goed in het profiel van een ontwikkelingsinstelling voor musical passen wordt onze aanvraag niet gehonoreerd. Opmerkelijk detail hierbij is dat de Raad een onafhankelijke commissie heeft ingesteld om alle aanvragen van de z.g. ontwikkelingsinstellingen te beoordelen. Deze onafhankelijke commissie schoof M-Lab naar voren. Maar de Raad besloot deze voordracht te negeren.Samen met onze partners (Meervaart, Amsterdam en Factorium, Tilburg) zijn we verslagen, verbijsterd, teleurgesteld en verdrietig. Deze vierjarige subsidie zou het mogelijk maken dat M-Lab vanaf 2021 er weer structureel zou zijn voor al die (jonge) makers die een plek zoeken om zich te ontwikkelen in het schrijven van musical en om op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het genre.We hadden gehoopt jullie beter nieuws te kunnen brengen in deze toch al zware tijd. We blijven hopen op betere tijden. En gaan ons richten op de toekomst. Maar nu even niet, we hebben tijd nodig dit te verwerken. Het M-Lab team